AQUAMONT s. r. o.

  • Názov organizácie: AQUAMONT s. r. o.
  • Registračné číslo: SK-000030
  • Dátum registrácie: 09.09.2020
  • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: august 2023
  • Environmentálny overovateľ: SGS Slovakia spol. s. r. o.
  • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
    Sídlo spoločnosti: AQUAMONT s. r. o., 399, 925 01 Matúškovo, NACE 41.20, 42.99, 43.12, 23.63, 23.61

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti AQUAMONT s. r. o.

EV2020-2023