Tomáš Pohori

 • Názov organizácie: Tomáš Pohori   Logo POHORI
 • Registračné číslo: SK-000094
 • Dátum registrácie: 06.09.2022
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: jún 2025
 • Environmentálny overovateľ: TÜV SÜD SLOVAKIA
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
 • Sídlo spoločnosti Tomáš Pohori,  Kamenný Most 499, 943 58 Kamenný Most, Prevádzka: Kamenný Most 215, 943 58 Kamenný Most
  Nace 41.10, 41.20, 42.21, 42.99, 43.11, 43.12, 43.31, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 25.61, 25.62
 • Sekcia C – priemyselná výroba
  25.61 Opracovanie a povrchová úprava kovov  
  25.62 Obrábanie
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.10 Vypracovanie stavebných projektov

  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce
  43.31 Omietkarské práce
  43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
  43.34 Maľovanie a zasklievanie
  43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
  43.91 Pokrývačské práce
  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i. n.

Spoločnosť Tomáš Pohori je stavebná spoločnosť so sídlom v obci Kamenný Most, ktorá bola založená v roku 2001. V rámci stavebnej činnosti spoločnosť zabezpečuje komplexné riešenie stavebných projektov, ktorého súčasťou je samozrejme koordinácia a riadenie všetkých činností vedúcich k riešeniam šitým na mieru.

Prioritou spoločnosti je plne uspokojovať potreby a požiadavky zákazníkov, pričom si uvedomujú svoju zodpovednosť k životnému prostrediu a preto sa zaväzujú vykonávať svoje činnosti tak, aby mali minimálny dopad na životné prostredie.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti Tomáš Pohori

EV 2021-2024

Aktualizované EV 2023