Construction TRADE, a.s.

 • Názov organizácie: Construction TRADE, a.s.
 • Registračné číslo: SK-000090
 • Dátum registrácie: 27.07.2022
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 19.05. 2025
 • Environmentálny overovateľ: SGS Slovakia spol. s r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti Construction TRADE, a.s., Nadlice 64, 956 32 Nadlice
  NACE 41.20, 42.11, 42.13, 42.21, 42.99, 43.11, 43.12, 43 43.13, 43.22, 43.29, 43.31, 43.33, 43.39, 43.91, 43.99
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.11 Výstavba ciest a diaľnic
  42.13 Výstavba mostov a tunelov
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia

  43.12 Zemné práce
  43.13 Prieskumné vrty a vrtné práce

  43.22 Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
  43.29 Ostatná stavebná inštalácia
  43.31 Omietkarské práce
  43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
  43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
  43.91 Pokrývačské práce
  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce 

Construction TRADE, a. s. vznikla v roku 2011 ako požiadavka trhu na komplexné zabezpečovanie inžinierskej a akvizičnej činnosti v stavebníctve.

Jedným z hlavných cieľov spoločnosti je podporovať a sústavne zlepšovať prevenciu znečisťovania životného prostredia, snažiť sa uplatňovať alternatívne zdroje energie, zabezpečovať vzdelávanie zamestnancov v oblasti ochrany životného prostredia a pod.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti Construction TRADE, a.s.

EV 2022 - 2025

Aktualizované EV 2023