ESP Consult s. r. o.

 • Názov organizácie: ESP Consult s. r. o.
 • Registračné číslo: SK-000025
 • Dátum registrácie: 01.07.2020
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: apríl 2023
 • Environmentálny overovateľ: QUALIFORM a. s., Česká republika
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti – Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín NACE 70.22, 71.1, 71.12
 • sekcia M – odborné, vedecké a technické činnosti
  70.22 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
  71.1Architektonické a inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
  71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

Environmentálne vyhlásenie ESP Consult s.r.o.

EV2020-2023