ESP Consult s. r. o.

 • Názov organizácie: ESP Consult s. r. o. Logo ESP Consult
 • Registračné číslo: SK-000025
 • Dátum registrácie: 22.05.2023
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: apríl 2026
 • Environmentálny overovateľ: QUALIFORM a. s., Česká republika
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti ESP Consult s. r. o., Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín
  NACE 70.22, 71.11, 71.12
 • sekcia M – odborné, vedecké a technické činnosti
  70.22 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
  71.11 Architektonické činnosti 
  71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

 

Spoločnosť ESP Consult vznikla v roku 2011. Spoľahlivosť a spokojnosť pre svojich zákazníkov zaručujú vysoko odborným a špecializovaným výberom odborníkov zo strany partnerskej spolupráce, čoho sú dôkazom aj spolupráce s významnými domácimi aj zahraničnými partnermi.  Snahou spoločnosti je poskytnúť komplexnú škálu služieb, do ktorej patrí projekčná činnosť, obstarávateľská činnosť a v neposlednom rade činnosť stavebného dozoru. Pre zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosť investuje do zriadenia certifikácie kvality, systému riadenia a pod. To si vyžaduje zavádzať do praxe nové metódy riadenia. Základným cieľom je zvyšovať efektívnosť, výkonnosť spoločnosti a kvalitu ponúkaných služieb.

Vedenie je zodpovedné za trvalé rozvíjanie a uplatňovanie systému environmentálneho manažérstva a jeho stále zlepšovanie. Efektívne fungovanie systému environmentálneho manažmentu je podmienené funkčnou organizačnou štruktúrou a kompetentnými pracovníkmi.