RAIL Group a.s.

 • Názov organizácie: RAIL Group a.s.
 • Logo RAILGroup a.s.Registračné číslo: SK-000067
 • Dátum registrácie: 22.10.2021
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: júl 2024
 • Environmentálny overovateľ: TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti – Staničné námestie 11, 040 01  Košice
  Adresa Prevádzky –
  NACE 25.62, 41.20, 43.11, 43.12, 43.29, 43.31, 43.33,43.34, 43.39
 • Sekcia C – priemyselná výroba
  25.62 Obrábanie
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce
  43.29 Ostatná stavebná inštalácia
  43.31 Omietkarské práce
  43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
  43.34 Maľovanie a zasklievanie
  43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce

Spoločnosť RAIL Group a.s. bola založená v roku 2005. Od svojho vzniku zrealizovala desiatky stavebných projektov rôzneho zamerania. Medzi jej hlavné činnosti patrí:

 • Výstavba obytných a neobytných budov
 • Demolácie – búracie práce
 • Zemné práce
 • Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
 • Ostatná stavebná inštalácia
 • Omietkarské práce
 • Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
 • Maľovanie a zasklievanie
 • Obrábanie
 • Nakladanie s odpadmi
 • Čistiace práce a iné súvisiace činnosti so stavbou
 • Upratovací a čistiaci servis

Dlhodobým cieľom spoločnosti RAIL Group s.r.o. je minimalizovať negatívne vplyvy na prírodu a prispieť k zachovaniu vhodných podmienok na život pre budúce generácie. Spoločnosť dáva veľký dôraz na vzdelávanie svojich zamestnancov v oblasti legislatívy súvisiacej s ochranou životného prostredia. Zároveň spoločnosť vyžaduje environmentálne zodpovedne správanie aj od subdodávateľov, nakoľko spokojnosť zákazníkov sa dá dosiahnuť iba vysokou kvalitou poskytnutých služieb a profesionálnym, environmentálne vhodným prístupom všetkých zainteresovaných strán.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti RAIL Group a.s.

EV 2021-2024

Aktualizované EV 2022

Aktualizované EV 2023