BENSTAV s.r.o.

 • Názov organizácie: BENSTAV s.r.o.
 • Logo BENSTAV s.r.o.Registračné číslo: SK-000160
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 28.03.2027
 • Dátum registrácie: 09.07.2024
 • Environmentálny overovateľ: ELBACERT akciová spoločnosť
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti BENSTAV s.r.o., Kozičova 9, 841 10 Bratislava
  NACE kódy  41.20, 42.99, 43.11, 43.12, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99.

 • sekcia F – Stavebníctvo

41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i n.
43.11 Demolácia
43.12 Zemné práce
43.21 Elektrická inštalácia
43.22 Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
43.29 Ostatná stavebná inštalácia
43.31  Omietkarské práce
43.32 Stolárske práce
43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
43.34 Maľovanie a zasklievanie
43.91 Pokrývačské práce
43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i n.

Spoločnosť BENSTAV s.r.o. je modernou stavebnou spoločnosťou s bohatými skúsenosťami, ktorá poskytuje realizáciu stavieb a stavebných prác. Cieľom spoločnosti je kvalitná práca v interiéroch a exteriéroch.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti BENSTAV s.r.o.

EV 2024-2027