HÍLEK a spol., a.s.

 • Názov organizácie Logo Hílek a spol. s r.o.HÍLEK a spol., a.s.
 • Registračné číslo: SK-000121
 • Dátum registrácie: 02.11.2023
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 14.08.2026
 • Environmentálny overovateľ: ITQ-INŠTITÚT TEÓRIE a KVALITY, s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti – HÍLEK a spol., a.s., Vajanského 24, 905 01 Senica
  NACE kódy
  23.99, 41.10, 41.20, 42.11, 42.21, 42.22, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 71.10
 • sekcia C – Priemyselná výroba

23.99 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov i n.

 • sekcia F – Stavebníctvo

41.10 Vypracovanie stavebných projektov
41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
42.11 Výroba ostatných elektronických a elektrických drôtov a káblov
42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
42.22 Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí
42.91 Výstavba vodných diel
42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i n.
43.11 Demolácia
43.12 Zemné práce
43.21 Elektrická inštalácia
43.22 Inštalácia kanalizačných výhrevných a klimatizačných zariadení
43.29 Ostatná stavebná inštalácia
43.31 Omietkarské práce
43.32 Stolárske práce
43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
43.34 Maľovanie a zasklievanie
43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
43.91 Pokrývačské práce
43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i n.

 • sekcia M Vedecký výskum a vývoj

71.10 Architektonické a inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

Spoločnosť HÍLEK a spol., a.s., poskytuje služby v oblasti plánovania a realizácie novostavieb, rekonštrukcií budov, budovania infraštruktúry, kúpy a predaja nehnuteľností a developmentu. Hlavným cieľom spoločnosti je trvalé zlepšovanie starostlivosti o životné prostredie a minimalizovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie pri realizácii stavieb.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti HÍLEK a spol., a.s.

EV 2023-2026