KAMI PROFIT, s.r.o.

 • Názov organizácie: KAMI PROFIT, s.r.o.
 • Registračné číslo: SK-000148
 • Dátum registrácie: 09.05.2024
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 11.01.2027
 • Environmentálny overovateľ: ASTRAIA Certification, s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti KAMI PROFIT, s.r.o., Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
  Kancelárie a korešpondenčná adresa – KAMI PROFIT, s.r.o., Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava
  NACE kódy  41.10, 41.20, 43.11, 43.12
 • sekcia F – Stavebníctvo

41.10 Vypracovanie stavebných projektov
41.20 Výstavba obytných a neobytných budov

43.11 Demolácia
43.12 Zemné práce

Spoločnosť KAMI PROFIT, s.r.o., si plne uvedomujú, že iba kvalitnou prácou a zodpovedným prístupom môžu byť úspešný na stavebnom trhu, ale nezabúdajú pri budovaní úspechu ani na životné prostredie, ktoré považujú za neoddeliteľnú súčasť ich práce.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti KAMI PROFIT, s.r.o.

EV 2024-2027