BAUSKA, s.r.o.

 • Názov organizácie: BAUSKA, s.r.o.
 • Registračné číslo: SK-000147Logo BAUSKA, s.r.o.
 • Dátum registrácie: 03.05.2024
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 11.01.2027
 • Environmentálny overovateľ: TUV SUD Slovakia s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 3
  Sídlo spoločnosti – BAUSKA, s.r.o., Družstevná 147/20, 044 42 Rozhanovce
  Prevádzka – BAUSKA, s.r.o., Spišská Nová Ves, Štefánikova 9, 053 04 Spišské Podhradie
  Prevádzka BAUSKA, s.r.o., Vranov nad Topľou, Mierová 1401/5, 093 01 Vranov nad Topľou
  NACE kódy  41.20, 42.11, 42.99, 43.11, 43.12, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 71.12, 25.11, 43.32

 • sekcia C – Priemyselná výroba

  25.11 Výroba kovových konštrukcií a ich častí

 • sekcia F – Stavebníctvo

41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
42.11 Výstavba ciest a diaľnic
42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb
43.11 Demolácia
43.12 Zemné práce
43.21 Elektrická inštalácia
43.22 Inštalácia kanalizačných výhrevných a klimatizačných zariadení
43.29 Ostatná stavebná inštalácia
43.31 Omietkarské práce
43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
43.34 Maľovanie a zasklievanie
43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce43.91 Pokrývačské práce
43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i n.

 • sekcia M – Odborné vedecké a technické činnosti

71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

Spoločnosť BAUSKA, s.r.o., je modernou stavebnou spoločnosťou, na stavebnom trhu pôsobí od roku 2011. Základným predmetom podnikania spoločnosti je vykonávanie rekonštrukčných prác až po komplexnú realizáciu novostavieb ako generálny dodávateľ.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti BAUSKA, s.r.o.


EV 2024-2027