MIPE Invest, s.r.o.

 • Názov organizácie: MIPE Invest, s.r.o.
 • Registračné číslo: SK-000066
 • Dátum registrácie: 19.10.2021
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: august 2024
 • Environmentálny overovateľ: TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
 • Sídlo spoločnosti MIPE Invest, s.r.o., P.O. Hviezdoslava 551, 013 03 Varín Prevádzka: MIPE Invest s.r.o., Obežná 7/8190, 010 08 Žilina
  NACE 41.20, 43.99
 • Prevádzka spoločnosti – MIPE Invest, s.r.o., Varín 1051, 013 03 Varín
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i. n.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti MIPE Invest, s.r.o.

EV 2021 - 2024

Aktualizované EV 2022

Aktualizované EV 2023