UNISTAV s.r.o.

 • Názov organizácie: UNISTAV s.r.o.UNISTAV, s.r.o.
 • Registračné číslo: SK-000055
 • Dátum registrácie: 10.08.2021
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: júl 2024
 • Environmentálny overovateľ: TÜV SÜD SLOVAKIA s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti UNISTAV s.r.o., Ku Surdoku 25, Prešov
  NACE 41.20 42.11 42.13 42.21 42.22 42.91 42.99 43.11 43.12 43.21 43.22 43.29 43.31  43.32 43.33  43.34  43.39  43.91 43.99 43.13 46.73  46.74  47.19
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.11 Výstavba ciest a diaľnic

  42.13 prieskumné vrty a vrtné práce
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
  42.22 Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí
  42.91 Výstavba vodných diel
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce
  43.21 Elektrická inštalácia
  43.22 Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
  43.29 Ostatná stavebná inštalácia
  43.31 Omietkarské práce
  43.32 Stolárske práce
  43.34 Maľovanie a zasklievanie
  43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
  43.91 Pokrývačské práce
  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i. n.
 • sekcia G -veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov
  46.13 Sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
  46.73 Veľkoobchod s drevom, stavebným materiálom a sanitárnymi zariadeniami
  46.74 Veľkoobchod so železiarskym a inštalatérskym tovarom a vykurovacími zariadeniami a potrebami
  47.19 ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach

Stavebná spoločnosť UNISTAV, s.r.o. vznikla v roku 1991 v Prešove. Svoju činnosť zameriava na výstavby, rekonštrukcie, obnovy a údržby stavieb rôzneho charakteru. Spoločnosť realzuje práce na zlepšenie životného prostredia a samozrejme zachováva svoje postavenie v tradičných oblastiach, ako sú novostavby

 • inžinierske
 • bytové
 • občianske
 • priemyselné stavby.

Ďalšou významnou oblasťou sú plynoinštalačné, vodoinštalačné, elektroinštalačné, klampiarske a zámočnícke práce. Taktiež sa podieľa v oblasti stavebnín – kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti UNISTAV s.r.o.

EV 2021-2024

Aktualizované EV 2022

Aktualizované EV 2023