BAUGROUP s.r.o.

 • Názov organizácie: BAUGROUP s.r.o. Obnova bytových domov, výmena stupačiek a elektroinštalácie | BAUGROUP
 • Registračné číslo: SK-000137
 • Dátum registrácie: 08.02.2024
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 28.11.2026
 • Environmentálny overovateľ: ASTRAIA Certification, s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti BAUGROUP s.r.o., Závodná 3, 821 07 Bratislava
  NACE kódy  41.20, 43.21, 43.22, 43.29
 • sekcia F – Stavebníctvo

41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
43.21 Elektrická inštalácia
43.22 Inštalácia kanalizačných výhrevných a klimatizačných zariadení
43.29 Ostatná stavebná inštalácia

Spoločnosť BAUGROUP s.r.o. ponúka pestrú paletu stavebných prác s nastavenými vysokými kritériami odbornosti, kvality a s dôrazom na ochranu životného prostredia. Medzi zameranie spoločnosti patrí komplexná realizácia stavieb na kľúč, čiastkové stavebné práce podľa požiadaviek zákazníkov, realizácia novostavieb, rekonštrukcií ako aj stavebných úprav. Ďalej komplexná obnova bytových domov: výmeny rozvodov-ZTI, výmeny a rekonštrukcie osobných výťahov, hydroizolácie, zateplenia striech a zateplenie obvodového plášťa budovy, či stavebný dozor, kontrolná činnosť pri uskutočňovaní stavieb a odborné poradenstvo.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti BAUGROUP s.r.o.

EV 2023 - 2026