SCORP, spol. s r.o.

 • Názov organizácie: SCORP, spol. s r.o.
 • Registračné číslo: SK-000114
 • Dátum registrácie: 07.08.2023Logo Scorp, spol. s r.o.
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 20.04.2026
 • Environmentálny overovateľ: TUV SUD Slovakia s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti – SCORP, spol. s r.o., Jaroslawska 7, 071 01 Michalovce
  NACE kódy
  41.20, 42.99, 43.11, 43.12, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 71.12
 • sekcia F – Stavebníctvo

41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb
43.11 Demolácia
43.12 Zemné práce
43.21 Elektrická inštalácia
43.22 Inštalácia kanalizačných výhrevných a klimatizačných zariadení
43.29 Ostatná stavebná inštalácia
43.31 Omietkarské práce
43.32 Stolárske práce
43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
43.34 Maľovanie a zasklievanie
43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
43.91 Pokrývačské práce
43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i n.

 • sekcia M – Odborné vedecké a technické činnosti

71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

 

Spoločnosť SCORP bola založená v roku 1992. Predmetom činnosti spoločnosti je realizácia stavieb na kľúč, budov a stavieb pre bývanie, realizácia nebytových budov – administratíva, školstvo, zdravotníctvo, haly pre šport, športové ihriská. Zaoberá sa taktiež špecializáciou stavebnej výroby ako – zemné práce, vodovody a kanalizácie, búracie práce.
Spoločnosť si prijatím environmentálneho manažérskeho systému stanovila environmentálne ciele, ktoré predstavujú záväzky a plány pre dosiahnutie vyššej miery ochrany životného prostredia, dostatočnú bezpečnosť pracovísk a zvýšené povedomie zamestnancov o environmentálnom riadení.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti SCORP, spol. s r.o.

EV 2023 - 2026