TSS GRADE, a.s.

 • Názov organizácie: TSS GRADE, a.s. TSS GRADE, a.s. - Profesia days
 • Registračné číslo: SK-000086
 • Dátum registrácie:  20.04.2022
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 01.02.2025
 • Environmentálny overovateľ: ASTRAIA Certification s. r. o. 
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 2
  Sídlo spoločnosti TSS GRADE, a.s., Dunajská 48, 841 02 Bratislava 
  Prevádzka spoločnosti
  TSS GRADE, a.s.,
   Dunajská 48, 841 02 Bratislava 

  TSS GRADE, a.s., Vlčkovce 386, 919 23 Vlčkovce 
 • sekcia F – stavebníctvo

41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
42.11 Výstavba ciest a diaľnic
42.12 Výstavba železníc a podzemných železníc
42.13 Výstavba mostov a tunelov
42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny42.22 Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí
42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
43.11 Demolácia
43.12 Zemné práce
43.13 Prieskumné vrty a vrtné práce
43.21 Elektrická inštalácia
43.29 Ostatná stavebná inštalácia
43.31 Omietkarské práce
43.32 Stolárske práce
43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
43.34 Maľovanie a zasklievanie
43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
43.91 Pokrývačské práce
43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i. n.

 • sekcia M – odborné, vedecké a technické činnosti
  74.90 – ostatné odborné, vedecké a technické činnosti i.n.

TSS GRADE, a.s. je stavebná spoločnosť s bohatou históriou a dlhoročnými skúsenosťami na slovenskom i zahraničnom stavebnom trhu. Spoločnosť si svoje základy začala budovať od roku 1990. V súčasnosti spoločnosť ponúka široké portfólio komplexných služieb súvisiacich s prípravou, výstavbou, či rekonštrukciou stavebných objektov.

Spoločnosť sa snaží ísť príkladom pri ochrane životného prostredia a vníma potreby okolia nielen v rámci jednotlivých realizovaných zákaziek, ale aj nad rámec svojich povinností. Príkladom je vykosenie 5m plochy, kde vzniklo priestranstvo, ktoré sa využíva na mimopracovné aktivity: beh, prechádzky s deťmi…

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti TSS GRADE, a.s.

EV 2022-2025

Aktualizované EV 2023

Aktualizované EV 2024