BAUMANN Nitra s.r.o.

 • Názov organizácie: BAUMANN Nitra s.r.o.Logo Baumann Nitra s.r.o.
 • Registračné číslo: SK-000100
 • Dátum registrácie: 29.11.2022
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 21.09.2025
 • Environmentálny overovateľ: ASTRAIA Certification s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti: Šenkovská 189, 951 36 Lehota Prevádzka: Areál PD Lehota, 951 36, Lehota NACE: 41.20, 42.11, 42.21, 42.22, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.33, 43.34, 43.39, 49.41, 52.24, 52.29
 • Sekcia F – Stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.11 Výstavba ciest a diaľnic
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
  42.22 Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí
  42.91 Výstavba vodných diel
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce
  43.21 Elektrická inštalácia
  43.22 Inštalácia kanalizačných výhrevných a klimatizačných zariadení
  43.29 Ostatná stavebná inštalácia
  43.31 Omietkarské práce
  43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
  43.34 Maľovanie a zasklievanie
  43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
 • Sekcia H – Doprava a skladovanie
  49.41 Nákladná cestná doprava
  52.24 Manipulácia s nákladom
  52.29 Ostatné pomocné činnosti v doprave

Hlavnou činnosťou spoločnosti BAUMANN Nitra s.r.o. je hlavne stavebná činnosť od prípravnej fázy až po samotnú realizáciu stavby. Spoločnosť sa od svojho založenia v roku 2012 prepracovala na lídra medzi stavebnými spoločnosťami v Nitrianskom kraji. Ochrana životného prostredia a zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov je spoločnosťou vnímaná ako dôležitý faktor, ktorý prispieva ku konkurencieschopnosti firmy a zároveň prispieva aj k zvyšovaniu výkonnosti celej spoločnosti.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti BAUMANN Nitra s.r.o.

EV 2022 - 2025

Aktualizované EV 2023