HORNEX, a.s.

 • Názov organizácie: HORNEX, a.s.
 • Registračné číslo: SK-000063Logo Hornex
 • Dátum registrácie: 24.09.2021
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 21.02.2027
 • Environmentálny overovateľ: ASTRAIA Certification, s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti: HORNEX, a.s., 
  Agátová 4D, 841 01 Bratislava
  NACE  41.10 41.20 43.21 43.22 43.29 43.31 43.32 43.33 43.34 43.39 43.99 71.12
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.10  Vypracovanie stavebných projektov
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  43.21 Elektrická inštalácia
  43.22 Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
  43.29 Ostatná stavebná inštalácia
  43.31 Omietkarské práce
  43.32 Stolárske práce
  43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
  43.34 Maľovanie a zasklievanie
  43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce
 • sekcia M – odborné, vedecké a technické činnosti
  71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

Spoločnosť HORNEX, a.s. pôsobí na slovenskom stavebnom trhu už skoro tridsať rokov a je rešpektovaným generálnym dodávateľom administratívnych, obchodných, výrobných, skladových a bytových projektov, ale tiež úzko špecializovaných, ako napr. dátových centier, kultúrnych alebo športových stavieb.

Spoločnosť si uvedomuje riziká stavebnej činnosti a neustále dbá nielen na ochranu zdravia pri práci, ale aj ochranu životného prostredia. Počas rokov svojej existencie dokázali systémovo aplikovanými praktickými opatreniami predísť ako vážnym pracovným úrazom, tak aj závažným ekologickým incidentom a haváriám.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti HORNEX, a.s.

EV 2021-2024

Aktualizované EV 2022

Aktualizované EV 2023

EV 2024 - 2027