HOCHTIEF SK s.r.o.

 • Názov organizácie: HOCHTIEF SK s.r.o. Logo HOCHTIEF
 • Registračné číslo: SK-000050
 • Dátum registrácie: 07.07.2021
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 07.03.2027
 • Environmentálny overovateľ: SGS Slovakia spol. s r.o. 
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti HOCHTIEF SK s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
  NACE 41.20 42.11 42.13 42.91 42.99 43.11 43.99

 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.11 Výstavba ciest a diaľnic
  42.12 Výstavba železníc a podzemných železníc
  42.13 Výstavba mostov a tunelov
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
  42.91 Výstavba vodných diel

  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11  Demolácia
  43.12 Zemné práce

  43.99  Ostatné špecializované stavebné práce i. n.

 

Spoločnosť HOCHTIEF SK s.r.o.,  je od roku 2008 súčasťou druhého najväčšieho nadnárodného koncernu – HOCHTIEF AG a spolupracuje s ďalšími spoločnosťami z tejto skupiny z Európy i zo zámoria.  HOCHTIEF SK s.r.o. poskytuje široké spektrum služieb vo všetkých segmentoch slovenského stavebného trhu. Ide o bytové, inžinierske, dopravné, vodohospodárske stavby alebo o projekty zamerané na ekológiu.Na základe rozhodnutia Vedenia HOCHTIEF SK s.r.o. boli v organizácii implementované požiadavky EMAS a v roku 2021 prebehlo prvé overenie zavedeného systému EMAS a validácie Environmentálneho vyhlásenia.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti HOCHTIEF SK s.r.o.

EV 2021-2024

Aktualizované EV 2022

Aktualizované EV 2023

EV 2024-2027