DÚHA, a.s.

 • Názov organizácie: DÚHA, a.sLogo Duha
 • Registračné číslo: SK-000058
 • Dátum registrácie: 07.09.2021
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: júl 2024
 • Environmentálny overovateľ: TÜV SÜD SLOVAKIA s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 3
  sídlo spoločnosti DÚHA, a.s., Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava
  NACE 41.20 42.11 42.12  42.13 42.21 42.91 42.99 43.11 43.12 43.13  43.21 43.22 43.29 43.31  43.32 43.33  43.34  43.39  43.91 43.99
  DÚHA, a.s. Čapajevova 29, 080 01 Prešov, NACE 41.20 42.11 42.12  42.13 42.21 42.91 42.99 43.11 43.12 43.13  43.21 43.22 43.29 43.31  43.32 43.33  43.34  43.39  43.91 43.99
  DÚHA, a.s., Bajzova 20, 080 01 Haniska,  41.20 42.11 42.12  42.13 42.21 42.91 42.99 43.11 43.12 43.13  43.21 43.22 43.29 43.31  43.32 43.33  43.34  43.39  43.91 43.99
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.11 Výstavba ciest a diaľnic
  42.12  Výstavba železníc  a podzemných železníc

  42.13 prieskumné vrty a vrtné práce
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
  42.91 Výstavba vodných diel
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce
  43.13 Výstavba mostov a tunelov
  43.21 Elektrická inštalácia
  43.22 Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
  43.29 Ostatná stavebná inštalácia
  43.31 Omietkarské práce
  43.32 Stolárske práce
  43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
  43.34 Maľovanie a zasklievanie
  43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
  43.91 Pokrývačské práce
  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i. n.

Spoločnosť DÚHA pôsobí na slovenskom trhu už od roku 1989, kedy začínala s portfóliom služieb týkajúcich sa malých systémov na čistenie odpadových vôd. V súčasnosti je spoločnosť DÚHA, a.s. piatou najväčšou stavebnou spoločnosťou na Slovensku. Spolupracuje so silnými partnermi, slovenskými aj zahraničnými spoločnosťami napríklad na výstavbe pozemných stavieb, na razení tunelov či na projekte integrovanej koľajovej dopravy.

Spoločnosť DÚHA, a.s. sa chce stať spoločnosťou, ktorú zákazníci budú vyhľadávať preto, lebo poskytuje kvalitné výrobky a služby, dodržuje legislatívu v oblasti životného prostredia a minimalizuje dopady na životné prostredie.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti DÚHA, a.s.

EV 2021-2024

Aktualizované EV 2022

Aktualizované EV 2023