Reinter s.r.o.

 • Logo ReinterNázov organizácie: Reinter s.r.o.
 • Registračné číslo: SK-000061
 • Dátum registrácie: 22.09.2021
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: august 2024
 • Environmentálny overovateľ: ASTRAIA Certification, s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti: Reinter s.r.o.,
  Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné
  NACE 41.20 43.11 43.12 43.21 43.22 43.29 43.31 43.33 43.34 43.39 43.91
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce
  43.21 Elektrická inštalácia
  43.22 Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
  43.29 Ostatná stavebná inštalácia
  43.31 Omietkarské práce
  43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
  43.34 Maľovanie a zasklievanie
  43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
  43.91 Pokrývačské práce

Spoločnosť Reinter s.r.o. bola založená v roku 2011. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je stavebná činnosť v plnom rozsahu – od vypracovania prvotnej koncepcie stavby cez cenové kalkulácie, samostatnú montáž vrátane výberu, objednania, dodávok materiálu po končené odovzdanie stavby užívateľovi. Spoločnosť sa zameriava hlavne na stavby občianskych budov, supermarketov, úprav priemyselných hál, stavba rodinných domov na kľúč a komplexnú revitalizáciu budov.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti Reinter s.r.o.

EV 2021-2024

Aktualizované EV 2021 

Aktualizované EV 2022