D.M.V. s.r.o.

 • Názov organizácie: D.M.V. s.r.o.
 • Logo spoločnosti D.M.V. s.r.o.Registračné číslo: SK-000145
 • Dátum registrácie: 02.05.2024
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 20.02.2027
 • Environmentálny overovateľ: ELBACERT, a.s.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti D.M.V. s.r.o., Slatinka 176, 991 03 Pôtor
  NACE kódy  25.11, 33.11, 41.20, 42.99, 43.99

 • sekcia C – Priemyselná výroba

25.11 Výroba kovových konštrukcií a ich častí

 • sekcia F – Stavebníctvo

41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb
43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i n.

Spoločnosť D.M.V. s.r.o., je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá bola zaregistrovaná v Slovenskej republike v roku 2012. Spoločnosť sa zaradzuje medzi malú stavebnú spoločnosť s bohatými skúsenosťami, ktorá poskytuje realizáciu stavebných prác. Spoločnosť sa zaradzuje medzi rozvíjajúcu sa stavebno-výrobnú spoločnosť s bohatými skúsenosťami, ktorá poskytuje realizáciu stavieb a stavebných prác.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti D.M.V. s.r.o.


EV 2024-2027