essential data, s.r.o.

 • Názov organizácie: essential data, s.r.o.
 • Registračné číslo: SK-000105
 • Dátum registrácie: 09.03.2023
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: január 2026
 • Environmentálny overovateľ: QUALIFORM, a.s.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti: essential data, s.r.o.,
  Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
  NACE 62.01, 62.02, 62.03, 62.09
 • sekcia J – informácie a komunikácia
  62.01 počítačové programovanie
  62.02 poradenstvo týkajúce sa počítačov
  62.03 činnosti súvisiace s riadením počítačového príslušenstva
  62.09 ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov

Spoločnosť essential data, s.r.o., ma sídlo v Bratislave a medzi jej hlavné činnosti patrí digitalizácia procesov v oblasti verejnej správy. Prinášajú kombináciu doménových odborných znalostí, inžinierskeho talentu, dôkladných procesov agilného vývoja. Systémy navrhujú podľa aktuálnych najlepších praktík s dôrazom a open source technológie, cloud a dlhodobú efektívnu udržateľnosť. Považuje sa za softvérového partnera pre verejnú správu. V tímoch organizácie, vznikli vyhľadávacie aplikácie, evidenčné systémy, štatistické prehľady ale aj anonymizačné riešenia.

Spoločnosť bola založená v roku 2013. Od začiatku podnikania sa zaujímala o riadenie životného prostredia, vývoj v podnikateľskom okolí, požiadavky ich zamestnancov, zákazníkov a rôznych záujmových strán, sú pre organizáciu zaväzujúce. Verí, že zákazníci ocenia kroky a budú ich vnímať pozitívne, podnikateľské a občianske prostredie ich bude vnímať ako ekologickú organizáciu, konajúcu a rozmýšľajúcu v prospech zachovania životného prostredia.

Environmentálne vyhlásenia spoločnosti essential data, s.r.o.

EV 2022 - 2025

Aktualizované EV 2024