Alkon SV s.r.o.

 • Názov organizácie: Alkon SV s.r.o.
 • Registračné číslo: SK-000141Spišský Patriot – Noviny » CHRBTOVÁ KOSŤ MESTA
 • Dátum registrácie: 03.04.2024
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 18.01.2027
 • Environmentálny overovateľ: TUV SUD Slovakia
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti Alkon SV s.r.o., Hviezdoslavova 50, 052 01 Spišská Nová Ves
  NACE kódy  41.20, 42.99, 43.11, 43.12, 43.29, 43.99
 • sekcia F – Stavebníctvo

41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb
43.11 Demolácia
43.12 Zemné práce
43.29 Ostatná stavebná inštalácia
43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i n.

Spoločnosť Alkon SV s.r.o. bola založená v roku 2009 ako stavebná činnosť a sústreďuje sa na oblasť pozemného staviteľstva. Medzi ich špecializácie patrí stavba novostavieb, rekonštrukcia stavieb, zatepľovanie objektov a realizácia inžinierskych sietí.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti Alkon SV s.r.o.

EV 2024 - 2027