TOBIX, s.r.o.

 • Názov organizácie: Logo TOBIX, s.r.o.TOBIX, s.r.o.
 • Registračné číslo: SK-000157
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 17.04.2027
 • Dátum registrácie: 11.06.2024
 • Environmentálny overovateľ: PQM, s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 2
  Sídlo spoločnosti – TOBIX, s.r.o., Ladomirová 20, 090 03 Ladomirová
  Prevádzka – kancelária – TOBIX, s.r.o., Nábrežná 4418/1, 080 01 Prešov
  Sklad – TOBIX, s.r.o., Albinov – Dvorianky 1639, 078 01 Sečovce
  NACE kódy  46.90, 52.10

 • sekcia G – Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov

46.90 Nešpecializovaný veľkoobchod

 • sekcia H – Doprava a skladovanie

52.10 Skladovanie a uskladňovanie

Spoločnosť TOBIX, s.r.o. pôsobí na trhu 2008.  Hlavnou činnosťou je distribúcia posypovej soli určenej na zimnú údržbu cestných komunikácii. Počas svojho pôsobenia si spoločnosť vybudovala pevné dodávateľsko-odberateľské vzťahy s mnohými organizáciami a spoločnosťami. Práve vďaka týmto vzťahom dokáže dodávať aj nadštandardné množstvá materiálu priamo k odberateľom.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti TOBIX, s.r.o.

EV 2024-2027