Bedlek, s.r.o.

 • Názov organizácie: Bedlek, s.r.o.
 • Logo Bedlek, s.r.o.Registračné číslo: SK-000159
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 22.05.2027
 • Dátum registrácie: 26.06.2024
 • Environmentálny overovateľ: ELBACERT akciová spoločnosť
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti – Bedlek, s.r.o., Oravské Veselé 176, 029 62 Oravské Veselé
  Administratíva – Bedlek, s.r.o., Ulica Červeného kríža 64, 029 01 Námestovo
  NACE kódy  41.20, 42.11, 42.13, 42.21, 42.99, 43.11, 43.12, 43.13, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.91, 43.99

 • sekcia F – Stavebníctvo

41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
42.11 Výstavba ciest a diaľnic
42.13 Výstavba mostov a tunelov
42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i n.
43.11 Demolácia
43.12 Zemné práce
43.13 Prieskumné vrty a vrtné práce
43.21 Elektrická inštalácia
43.22 Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
43.29 Ostatná stavebná inštalácia
43.31  Omietkarské práce
43.32 Stolárske práce
43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
43.34 Maľovanie a zasklievanie
43.91 Pokrývačské práce
43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i n.

Spoločnosť Bedlek, s.r.o., je slovenská stavebná spoločnosť pôsobiaca na trhu už viac ako 20 rokov. Dlhodobo spolupracuje s autorizovanými stavebnými inžiniermi a architektmi z celého Slovenska. Počas realizácie projektov pôsobí hlavne ako generálny dodávateľ stavieb. Sú to projekty urečené hlavne na bývanie, administratívne a polyfunkčné objekty, výrobné a priemyselné haly.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti Bedlek, s.r.o.

EV 2024-2027