INGSTEEL, spol. s r.o.

 • Názov organizácie: INGSTEEL, spol. s r.o.
 • Registračné číslo: SK-000049Logo Ingsteel, Staviame v rytme života
 • Dátum registrácie: 03.06.2021
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: máj 2024
 • Environmentálny overovateľ: TÜV Süd Slovakia, s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 3
  Sídlo spoločnosti INGSTEEL, spol. s r.o., Tomášikova 17, 820 09 Bratislava  
  NACE 41.20 42.11 42.13 42.99 43.99 25.11 71.12
  Prevádzka spoločnosti INGSTEEL, spol. s r.o., Šamorínska cesta 10, 903 01 Senec
  NACE 41.20 42.99 43.99 25.11 71.12
  Prevádzka spoločnosti INGSTEEL, spol. s r.o.,- Výrobný areál oceľových konštrukcií, Trstín 47, 919 05 Trstín

  NACE 41.20 42.11 42.13 42.99 43.99 25.11 71.12
 • sekcia C- priemyselná výroba
  25.11  – Výroba kovových konštrukcií a ich častí 
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.11 Výstavba ciest a diaľnic
  42.13 Výstavba mostov a tunelov
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.99  Ostatné špecializované stavebné práce i. n.
 • sekcia M – odborné, vedecké a technické činnosti
  71.12 – Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

 

INGSTEEL je rodinná spoločnosť s 30-ročnými skúsenosťami, preverenými na tých najnáročnejších stavbách. Ponúkajú komplexné služby od prípravy investičných zámerov, až po realizáciu stavieb „na kľúč“. Erudovaný tím zamestnancov a moderné strojné vybavenie im umožňujú neustále zdokonaľovať technologické postupy, a tak skracovať dobu výstavby pri zachovaní nadštandardnej kvality realizovaných prác.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti INGSTEEL, spol. s r.o.

EV 2021-2024

Aktualizované EV 2022

Aktualizované EV 2023