SALES CORP s.r.o.

 • Názov organizácie SALES CORP s.r.o.
 • Registračné číslo: SK-000131SC – Stavby
 • Dátum registrácie: 08.01.2024
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 23.11.2026
 • Environmentálny overovateľ: TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sales Corp s.r.o., Werferova 2582/1, 040 11, Košice – mestská časť Juh
  NACE kódy: 41.20, 42.11, 42.21, 42.99, 43.11, 43.12, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39
 • sekcia F – Stavebníctvo

41.20 – Výstavba obytných a neobytných budov
42.11 – Výstavba ciest a diaľnic
42.21 – Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
42.99 – Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i n.
43.11 – Demolácia
43.12 – Zemné práce
43.31 – Omietkarské práce
43.32 – Stolárske práce
43.33 – Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
43.34 – Maľovanie a zasklievanie
43.39 – Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce

Spoločnosť SALES CORP s.r.o., vznikla v roku 2012. Od jej založenia prešla spoločnosť viacerými zmenami, vrátane rozšírenia predmetu činnosti o uskutočňovanie stavieb v oblasti pozemného staviteľstva. Firma je zameraná na realizáciu projektov vo verejnom a súkromnom sektore. Spoločnosť si uvedomuje, že zdravé životné prostredie je zárukou kvalitného života a že cieľom starostlivosti o životné prostredie je vytváranie podmienok pre trvale udržateľný rozvoj.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti SALES CORP s.r.o.

EV 2023 - 2026