Fidelity Trade s.r.o.

 • Názov organizácie Fidelity Trade s.r.o.
 • Registračné číslo: SK-000127Logo Fidelity Trade
 • Dátum registrácie: 20.12.2023
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 03.10.2026
 • Environmentálny overovateľ: TUV SUD Slovakia s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti – Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava
  NACE kódy
  38.11, 38.21, 81.30
 • sekcia E – Dodávka vody čistenie a odvod odpadových vôd odpady a služby

38.11 – Zber iného ako nebezpečného odpadu
38.21 – Spracúvanie a likvidácia iného ako nebezpečného odpadu

 • sekcia N – Administratívne a podporné služby

81.30 – Činnosti súvisiace s krajinnou úpravou

Spoločnosť Fidelity Trade s.r.o. sa zameriava na zber kuchynských a reštauračných odpadov, zber biologicky rozložiteľných odpadov, zber jedlých olejov a tukov, čistenie zberných nádob a stojísk a taktiež nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti Fidelity Trade s.r.o.

EV 2023-2026