P.S. in, a.s.

 • Názov organizácie: P.S. in, a.s.Logo PS in, quality construction
 • Registračné číslo: SK-000097
 • Dátum registrácie: 25.10.2022
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 20.04.2025
 • Environmentálny overovateľ: ASTRAIA Certification s. r. o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti P.S. in, a.s. M. Rázusa 7, 010 01 Žilina
  NACE  41.20, 42.11, 42.21, 42.22, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.22, 43.29, 43.99
 •  sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.11 Výstavba ciest a diaľnic
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
  42.22 Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí
  42.91 Výstavba vodných diel
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
  43.22 Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
  43.29 Ostatná stavebná inštalácia
  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i. n.

P.S. in,  a. s. je dynamický sa rozvíjajúca stavebná firma, ktorá ma široký záber stavebnej činnosti. Na trhu pôsobí od roku 2007. Cieľom spoločnosti je pristupovať ku každému klientovi individuálne, čím zabezpečia jeho komfort a najvyššiu možnú dosiahnuteľnú kvalitu a profesionalitu služieb.

Predmetom činnosti firmy je generálna dodávka, zhotovenie a rekonštrukcia pozemných, inžinierskych a dopravných stavieb, správa majetku a poskytovanie služieb v oblasti stavebníctva a príbuzných oboroch.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti P.S. in, a.s.

EV 2022-2025

Aktualizované EV 2023

Aktualizované EV 2024