HANT BA, a.s.

 • Názov organizácie: HANT BA, a.s.
 • Registračné číslo: SK-000146
 • Dátum registrácie: 03.05.2024
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 20.02.2027
 • Environmentálny overovateľ: ELBACERT, a.s.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 2
  Sídlo spoločnosti HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica
  Stredisko spoločnosti – HANT BA, a.s., Stará Ivanská cesta 1, 821 04 Bratislava
  NACE kódy  41.10, 41.20, 42.11, 42.13, 42.21, 42.22, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99

 • sekcia F – Stavebníctvo

41.10 Vypracovanie stavebných projektov
41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
42.11 Výstavba ciest a diaľnic

42.13 Výstavba mostov a tunelov
42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
42.22 Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí
42.91 Výstavba vodných diel
42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb
43.11 Demolácia
43.12 Zemné práce
43.21 Elektrická inštalácia
43.22 Inštalácia kanalizačných výhrevných a klimatizačných zariadení
43.29 Ostatná stavebná inštalácia
43.31 Omietkarské práce
43.32 Stolárske práce
43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
43.34 Maľovanie a zasklievanie
43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
43.91 Pokrývačské práce
43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i n.

 

Spoločnosť HANT BA, a.s., sa etablovala na slovenskom trhu stavebníctva v roku 2003. Predmetom činnosti stavebnej spoločnosti, je komplexná realizácia stavieb rôzneho rozsahu a náročnosti. Pozemné a inžinierske staviteľstvo spoločnosti predstavuje výstavbu diel od prípravy stavebného pozemku až po záverečnú kolaudáciu diela, kým developerská činnosť zastrešuje diela v ešte komplexnejšom rozsahu, a to od výberu a výkupu pozemkov, cez ich vysporiadanie a prípravu projektovej dokumentácie, až po odovzdanie do užívania.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti D.M.V. s.r.o.


EV 2024-2027