MENERT spol. s. r. o.

 • Názov organizácie: MENERT spol. s r. o.
 • Registračné číslo: SK-000045
 • Dátum registrácie: 05.03.2021
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 28.01. 2024
 • Environmentálny overovateľ: TÜV SÜD Slovakia s. r. o
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 3
  Sídlo spoločnosti MENERT spol. s. r. o., Hlboká 3, 927 01 Šala NACE 41.20, 42.99, 43.11, 43.12, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 71.12, 71.20, 74.90, 24.33, 25.11, 25.29, 25.61, 25.62, 25.91, 25.99, 33.11
  MENERT spol. s. r. o., Areál Duslo a. s., Šala, 927 01 Šala NACE 41.20, 42.99, 43.11, 43.12, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 71.12, 71.20, 74.90, 24.33, 25.11, 25.29, 25.61, 25.62, 25.91, 25.99, 33.11
  MENERT spol. s. r. o., Puškinova 1504/13, 924 01 Galanta NACE 41.20, 42.99, 43.11, 43.12, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 71.12, 71.20, 74.90, 24.33, 25.11, 25.29, 25.61, 25.62, 25.91, 25.99, 33.11
 • sekcia C- priemyselná výroba
  24.33 Tvarovanie alebo skladanie za studena
  25.11 Výroba kovových konštrukcií a ich častí
  25.29 Výroba ostatných nádrží zásobníkov a kontajnerov z kovu
  25.61 Opracovanie a povrchová úprava kovov
  25.62 Obrábanie
  25.91 Výroba oceľových zásobníkov a podobných kontajnerov
  25.99 Výroba ostatných kovových konštrukcií
  33.11 Oprava kovových konštrukcií
 •  sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce
  43.21 Elektrická inštalácia
  43.22 Inštalácia kanalizačných výhrevných a klimatizačných zariadení
  43.29 Ostatná stavebná inštalácia
  43.31 Omietkarské práce
  43.32 Stolárske práce
  43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
  43.34 Maľovanie a zasklievanie
  43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
  43.91 Pokrývačské práce
  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce 
 •  sekcia M – odborné, vedecké a technické činnosti
  71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
  71.20 Technické testovanie a analýzy
  74.90 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti 

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti MENERT spol. s r. o.

EV2021-2024