EURO-BAU s.r.o.

 • Názov organizácie: EURO-BAU s.r.o.
 • Registračné číslo: SK-000052
 • Dátum registrácie: 04.08.2021Logo Euro-Bau
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: máj 2024
 • Environmentálny overovateľ: SGS Slovakia spol. s r.o. 
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti EUROBAU s.r.o., Werferova 1/2582, 040 11 Košice
  NACE 41.20 42.99 43.11 43.12
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11  Demolácia
  43.12 Zemné práce

 

Stavebná spoločnosť EURO-BAU s.r.o. od roku 2012 postupne s cieľom neustáleho zlepšovania a environmentálneho správanie vybudovala a certifikovala integrovaný systém manažérstva.

 • systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001
 • systém environmentálneho manažérstva podľa normy 14001
 • systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001

Zaregistrovaním spoločnosti v schéme EMAS spoločnosť deklaruje, že má technické prostriedky na splnenie zmluvných podmienok týkajúcich sa environmentálneho manažérstva.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti EURO-BAU s.r.o.

EV 2021-2024

EV 2021

EV 2022