Chemkostav a. s.

 • Názov organizácie: Chemkostav a. s.
 • Registračné číslo: SK-000027
 • Dátum registrácie: 07.07.2020
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: jún 2023
 • Environmentálny overovateľ: TÜV SÜD Slovakia s. r. o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti: Chemkostav a. s., K. Kuzmányho 1259/22, 071 01 Michalovce  NACE  41, 42, 43, 23.6, 71, 46
 • sekcia F – stavebníctvo
  41. Výstavba budov
  42 .Inžinierske stavby
  43. Špecializované stavebné práce
 • sekcia C – priemyselná výroba
  23.6 Výroba výrobkov z betónu, sadry a cementu
 • sekcia M – odborné, vedecké a technické činnosti
  71. Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
 • sekcia G – veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov
  46. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti Chemkostav a.s.

EV2020-2023