Chemkostav a. s.

 • Názov organizácie: Chemkostav a. s.Logo Chemkostav Michalovce
 • Registračné číslo: SK-000027
 • Dátum registrácie: 07.07.2020
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: jún 2026
 • Environmentálny overovateľ: TÜV SÜD Slovakia s. r. o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti: Chemkostav a. s., K. Kuzmányho 1259/22, 071 01 Michalovce 
  NACE 
  41, 42, 43, 23.6, 71, 46

 • sekcia F – stavebníctvo
  41. Výstavba budov
  42 .Inžinierske stavby
  43. Špecializované stavebné práce
 • sekcia C – priemyselná výroba
  23.6 Výroba výrobkov z betónu, sadry a cementu
 • sekcia M – odborné, vedecké a technické činnosti
  71. Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
 • sekcia G – veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov
  46. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov

Od roku 1996 vznikla spoločnosť na slovenskom trhu pod názvom PSJ – Chemkostav s.r.o. . O rok neskôr prešla zmenou na akciovú spoločnosť a následne zmenou názvu na Chemkostav a.s.  Neskôr spoločnosť rozšírila svoju pôsobnosť aj v Českej republike a na Ukrajinu.  Chemkostav a.s. je poskytovateľom stavieb na kľúč, ktorá sa vyznačuje kvalitným a spoľahlivým spracovaním. 

Spoločnosť sa zameriava na vplyv pôsobenia v každom smere činnosti: 

 • Vo vodnom hospodárstve sleduje množstvo odoberanej vody a vypúšťaných odpadových vôd, limity ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a súlad s vodoprávnym rozhodnutím
 • V odpadovom hospodárstve kladie dôraz na nakladanie s odpadmi, najmä s nebezpečnými.
 • Taktiež vykonáva monitorovania a merania spotreby energií a udržiavanie regulačných opatrení, dodržiavanie technologickej disciplíny výrobnej činnosti.
 • Monitoruje dodržiavanie stanovených limitov hluku alebo výparov nebezpečných látok.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti Chemkostav a.s.

EV2020-2023

Aktulizované EV 2021

Aktualizované EV 2022

EV 2023 - 2026