SMS a. s.

 • Názov organizácie: SMS a. s. 
 • Registračné číslo: SK-000046
 • Dátum registrácie: 23.03.2021
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 28.10. 2023
 • Environmentálny overovateľ:ASTRAIA Certification s. r. o. 
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti SMS a. s., Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica, NACE 41.20, 42.11, 42.12, 42.13, 42.21, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.99, 71.12
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.11 Výstavba ciest a diaľnic
  42.12 Výstavba železníc a podzemných železníc
  42.13 Výstavba mostov a tunelov
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
  42.91 Výstavba vodných diel
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce
  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce
 •  sekcia M – odborné, vedecké a technické činnosti
  71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti  SMS a. s. 

EV2020-2023