GART sk s.r.o.

 • Názov organizácie: GART sk s.r.o.
 • Registračné číslo: SK-000092
 • Dátum registrácie: 04.08.2022
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: jún 2025
 • Environmentálny overovateľ: PQM, s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti GART sk s.r.o. Bardejovská 1D, 080 06 Prešov
  Nace 41.10, 42.11, 42.13, 42.21, 42.22, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.10 Vypracovanie stavebných projektov
  42.11 Výstavba ciest a diaľnic
  42.13 Výstavba mostov a tunelov
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
  42.22 Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí
  42.91 Výstavba vodných diel
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce
  43.21 Elektrická inštalácia

  43.22 Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
  43.29 Ostatná stavebná inštalácia
  43.31 Omietkarské práce
  43.32 Stolárske práce
  43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
  43.34 Maľovanie a zasklievanie
  43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
  43.91 Pokrývačské práce
  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i. n.

 

GART sk s. r. o. je dynamická spoločnosť, ktorá pochádza z východného Slovenska a pôsobí na celom území republiky. Spoločnosť poskytuje väčší rozsah služieb najmä v oblasti stavebného sektora a sprostredkovateľskej činnosti v oblasti obchodu a služieb.

Spoločnosť svoje činnosti plánuje a vykonáva s cieľom neustále zvyšovať výkonnosť procesov pre zaistenie ich efektívneho prevádzkovania a riadenia, zabezpečovať vysokú kvalitu produktov a služieb a zlepšovaniu svojho environmentálneho správania.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti GART sk s.r.o.
EV 2021-2025

Aktualizované EV 2023