VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s.

 • Názov organizácie: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s.
 • Registračné číslo: SK-000032
 • Dátum registrácie: 15.10.2020
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: august 2023
 • Environmentálny overovateľ: ASTRAIA Certification s. r. o. 
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 3
  Sídlo spoločnosti: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, NACE 25.11, 25.29, 25.50, 25.62, 25.99, 41.20, 42.21, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.21, 43.99, 49.41
  Prevádzka spoločnosti VODOHOSPODÁRSKE STAVBY  a. s., Marcheggská 86, 900 31 Stupava, NACE 25.11, 25.29, 25.50, 25.62, 25.99, 41.20, 42.21, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.21, 43.99, 49.41
  Prevádzka spoločnosti VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s., Cabajská cesta 36, 949 01 Nitra, NACE 25.11, 25.29, 25.50, 25.62, 25.99, 41.20, 42.21, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.21, 43.99, 49.41 

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s.

EV2020-2023