Unistav Teplička, s.r.o.

 • Názov organizácie: Unistav Teplička, s.r.o.
 • Registračné číslo: SK-000152
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 11.03.2027Logo Unistav Teplička, s.r.o.
 • Dátum registrácie: 23.05.2024
 • Environmentálny overovateľ: Elbacert a.s.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti – Unistav Teplička, s.r.o., Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom
  NACE kódy  41.20, 42.11, 42.13, 42.21, 42.99, 43.11, 43.12, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99

 • sekcia F – Stavebníctvo

41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
42.11 Výstavba ciest a diaľnic
42.13 Výstavba mostov a tunelov 
42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i n.
43.11 Demolácia
43.12 Zemné práce
43.21 Elektrická inštalácia
43.22 Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
43.29 Ostatná stavebná inštalácia
43.31  Omietkarské práce
43.32 Stolárske práce
43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
43.34 Maľovanie a zasklievanie
43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
43.91 Pokrývačské práce
43.99 Ostatné špecializované stavebné práce

Spoločnosť Unistav Teplička, s.r.o., je stavebno-obchodná spoločnosť, ktorá ponúka kompletnú realizáciu stavieb pre súkromný a verejný sektor. Hlavné zamieranie spočíva v odvetví novostavieb, rekonštrukcií, zatepľovaní a stavieb inžinierskych projektov.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti Unistav Teplička, s.r.o.

EV 2024-2027