ViOn, a. s.

 • Názov organizácie: ViOn, a. s.Logo ViOn
 • Registračné číslo: SK-000101
 • Dátum registrácie: 29.11.2022
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 26.09.2025
 • Environmentálny overovateľ: PQM, s. r. o. 
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti: Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce Prevádzka: Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
 • NACE:  38.11, 41.20, 41.11, 42.21, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12
 • Sekcia E – Dodávka vody čistenie a odvod odpadových vôd odpady a služby odstraňovania odpadov
  38.11 Zber iného ako nebezpečného odpadu
 • Sekcia F – Stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.11 Výstavba ciest a diaľníc
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
  42.91 Výstavba vodných diel
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce

Firma ViOn, a. s. bola založená v roku 1991 a jej hlavnou náplňou je stavebno – obchodná činnosť.  Firma sa zrástla zo začiatočných  7 zamestnancov na súčasných 350 ľudí, a kým na začiatku disponovala niekoľkými staršími strojmi, dnes vlastní viacerými modernými strojmi. V dnešnej dobe, okrem podnikateľskej aktivity, vykonáva stavbu sídliskových celkov, bytových a občianskych stavieb, prenájom strojov, prípravné prace na stavbu, demolácie, recykláciu stavebného materiálu a iné.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti ViOn a. s.:

EV 2022 - 2025

EV 2023