Doprastav a. s.

 • Názov organizácie: Doprastav a. s. Logo Doprastav
 • Registračné číslo: SK-000022
 • Dátum registrácie: 09.04.2020
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 21.12.2025
 • Environmentálny overovateľ: TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 7
 • Sídlo spoločnosti: Doprastav a. s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava, NACE 41.20, 42.11, 42.12, 42.13, 42.21, 42.22, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.13, 43.21, 43.22, 43.29, 23.99, 38.32, 25.99, 43.99, 33.12, 49.41
 • Doprastav a. s., Senec, Nitrianska cesta 5, 903 01 Senec, NACE 33.12, 38.32, 43.99, 49.4
 • Doprastav a. s.,Zvolen, Hronská 1, 960 93 Zvolen, NACE 25.99, 33.12, 41.20, 42.11, 42.12, 42.13, 42.21, 42.22, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.13, 43.21, 43.22, 43.29, 43.99, 49.41
 • Doprastav a. s., Žilina, Štrková 17, 010 37 Žilina, NACE 33.12, 41.20, 42.11, 42.12, 42.13, 42.21, 42.22, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.13, 43.21, 43.22, 43.29, 43.99, 49.41
 • Doprastav a. s., Žilina,  Jesenského 18, 010 37 Žilina, NACE 23.99, 33.12, 41.20, 42.11, 42.12, 42.13, 42.21, 42.22, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.13, 4š.21, 43.22, 43.29 43.99, 49.41
 • Doprastav a. s., Košťany nad Turcom 41, 038 41 Košťany nad Turcom, NACE 23.99
 • Doprastav a.s., Prešov, Petrovanská 34, 080 05 Prešov, NACE 41.20, 42.11, 42.13, 42.21, 42.22, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.13, 43.21, 43.22, 43.29
 • sekcia C – priemyselná výroba
  23.99 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov i. n.
  25.99 Výroba ostatných kovových výrobkov i. n.
  33.12 Oprava strojov
 • sekcia E–dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov
  38.32 Recyklácia triedených materiálov
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.11 Výstavba ciest a diaľnic
  42.12 Výstavba železníc a podzemných železníc
  42.13 Výstavba mostov a tunelov
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
  42.22 Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí
  42.91 Výstavba vodných diel
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43 Špecializované stavebné práce
  43.2 Elektrické, inštalačné a iné stavebno-montážne práce
  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i. n.
 • sekcia H – doprava a skladovanie
  49.4 Nákladná cestná doprava a sťahovacie služby

Doprastav, a.s. realizuje stavby na celom území Slovenska, no má rozvinuté aktivity tiež v zahraničí. Predmetom činnosti spoločnosti je komplexná dodávka stavebných objektov a prác v segmentoch inžinierskeho, pozemného, podzemného a vodohospodárskeho staviteľstva. 

Doprastav disponuje vlastným výskumno-vývojovým pracoviskom pre vývoj nových technológií a riešenie špecializovaných úloh a akreditovanými laboratóriami pre skúšanie stavebných procesov a materiálov. Spoločnosť zohľadňuje aj environmentálnu stránku výstavby a prispôsobuje tomu svoje procesy. Po 10 rokoch od získania certifikátu ISO 14001, sa rozhodli posunúť na ďalšiu úroveň environmentálneho správania, a to registráciou v schéme EMAS.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti Doprastav a.s.

EV 2020-2023

EV 2022-2025

Aktualizované EV 2023