Doprastav a. s.

 • Názov organizácie: Doprastav a. s. 
 • Registračné číslo: SK-000022
 • Dátum registrácie: 09.04.2020
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: február 2023
 • Environmentálny overovateľ: ASTRAIA Certification, s. r. o.  
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 6
  Sídlo spoločnosti: Doprastav a. s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava,
  NACE 
  41.20, 42.11, 42.12, 42.13, 42.21, 42.22, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.13, 43.21, 43.22, 43.29, 23.99, 38.32, 25.99, 43.99, 33.12, 49.41
  Doprastav a. s., Senec, Nitrianska cesta 5, 903 01 Senec, NACE 33.12, 38.32, 43.99, 49.41
  Doprastav a. s.,Zvolen, Hronská 1, 960 93 Zvolen, NACE 25.99, 33.12, 41.20, 42.11, 42.12, 42.13, 42.21, 42.22, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.13, 43.21, 43.22, 43.29, 43.99, 49.41

  Doprastav a. s., Žilina, Štrková 17, 010 37 Žilina, NACE 33.12, 41.20, 42.11, 42.12, 42.13, 42.21, 42.22, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.13, 43.21, 43.22, 43.29, 43.99, 49.41
  Doprastav a. s., Žilina,  Jesenského 18, 010 37 Žilina, NACE 23.99, 33.12, 41.20, 42.11, 42.12, 42.13, 42.21, 42.22, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.13, 4š.21, 43.22, 43.29 43.99, 49.41
  Doprastav a. s., Košťany nad Turcom 41, 038 41 Košťany nad Turcom, NACE 23.99
 • sekcia C – priemyselná výroba
  23.99 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov i. n.
  25.99 Výroba ostatných kovových výrobkov i. n.
  33.12 Oprava strojov
 • sekcia E–dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov
  38.32 Recyklácia triedených materiálov
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.11 Výstavba ciest a diaľnic
  42.12 Výstavba železníc a podzemných železníc
  42.13 Výstavba mostov a tunelov
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
  42.22 Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí
  42.91 Výstavba vodných diel
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43 Špecializované stavebné práce
  43.2 Elektrické, inštalačné a iné stavebno-montážne práce
  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i. n.
 • sekcia G – veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov
  45.20 Oprava a údržba motorových vozidiel
 • sekcia H – doprava a skladovanie
  49.4 Nákladná cestná doprava a sťahovacie služby

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti Doprastav a.s.

EV 2020-2023

aktualizované EV 2021