PB bau, s.r.o.

 • Názov organizácie: PB bau, s.r.o. Logo PB Bau, stavby a technológie
 • Registračné číslo: SK-000078
 • Dátum registrácie: 13.01.2022
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: december 2024
 • Environmentálny overovateľ: SGS Slovakia spol. s r.o. 
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske
  NACE  41.20, 42.11, 42.21, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.13, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.11 Výstavba ciest a diaľnic
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
  42.91 Výstavba vodných diel
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce
  43.13 Prieskumné vrty a vrtné práce
  43.21 Elektrická inštalácia
  43.22 Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
  43.29 Ostatná stavebná inštalácia
  43.31 Omietkarské práce
  43.32 Stolárske práce
  43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
  43.34 Maľovanie a zasklievanie
  43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
  43.91 Pokrývačské práce
  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i. n.

 

Spoločnosť PB bau s.r.o. sa venuje stavebnej a investičnej činnosti zameriava sa hlavne na novostavby, rekonštrukčné a sanačné práce, modernizácie a dostavby, výstavba obytných a neobytných budov, výstavba ostatných inžinierskych stavieb, ostatné špecializované stavebné práce. Stavby realizuje najmä na území Slovenska a tiež má aktivity v zahraničí.

Prioritným cieľom spoločnosti PB bau s.r.o. je zabezpečovať svoju stavebnú činnosť tak, aby jej dopady na životné prostredie boli minimalizované, aby stavby, ktoré realizuje zahŕňali v maximálnej miere najlepšie environmentálne postupy.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti PB bau, s.r.o.

EV 2021-2024

Aktualizované EV 2022