ATEX-OK, s.r.o.

 • Názov organizácie: ATEX-OK, s.r.o.
 • Logo Atex-OkRegistračné číslo: SK-000110
 • Dátum registrácie: 22.06.2023
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 03.04.2026
 • Environmentálny overovateľ: TUV SUD Slovakia, s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti ATEX-OK, s.r.o., Puškinova 18/531, 083 01 Sabinov
  NACE kódy
  41.20, 42.99, 43.11, 43.12, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99
 • sekcia F – Stavebníctvo

41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i n.
43.11  Demolácia
43.12 Zemné práce
43.21 Elektrická inštalácia
43.22 Inštalácia kanalizačných výhrevných a klimatizačných zariadení
43.29 Ostatná stavebná inštalácia
43.31 Omietkarské práce
43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
43.34 Maľovanie a zasklievanie
43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
43.91 Pokrývačské práce
43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i n.

Spoločnosť ATEX-OK, s.r.o., so sídlom v Sabinove, bola založená v roku 1997, ako stabilná spoločnosť poskytujúca služby v oblasti pozemného stavebníctva. Spoločnosť disponuje odborne vyspelými pracovníkmi s profesionálnym prístupom k riadeniu stavieb, je vybavená základnými prostriedkami vrátane mechanizácie a dopravy. Konkurenčnou výhodou spoločnosti, je schopnosť realizovať požiadavky zákazníkov v dohodnutých termínoch a vysokej kvalite. Pri výstavbe používa spoločnosť ATEK- OK moderné technológie, reaguje a prispôsobuje sa najnovším požiadavkám trhu.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti ATEX-OK, s.r.o.

EV 2023-2026

Aktualizované EV 2024