VIAKORP, s.r.o.

 • Názov organizácie: VIAKORP, s.r.o.VIAKORP Logo
 • Registračné číslo: SK-000054
 • Dátum registrácie: 06.08.2021
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: máj 2024
 • Environmentálny overovateľ: SGS Slovakia spol. s r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 2
  Sídlo spoločnosti VIAKORP, s.r.o. Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen
  Nace
  23.99 41.20 42.11 42.21 42.91 42.99 43.11  43.12 43.21 43.22 43.29  43.99 74.90

  VIAKORP, s.r.o., Obaľovacie centrum Horný Tisovník, 962 75 Horný Tisovník
  NACE 
  23.99 41.20 42.11 42.21 42.91 42.99 43.11  43.12 43.21 43.22 43.29  43.99 74.90
 • sekcia C – priemyselná výroba
  23.99 Výroba ostatnýych a nekovových minerálnych výrobkov a i. n. 
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.11 Výstavba ciest a diaľnic
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
  42.91 Výstavba vodných diel
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce

  43.21 Elektrická inštalácia
  43.22 Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
  43.29 Ostatná stavebná inštalácia
  43.99 ostatné špecializované stavebné práce a i. n.
 • sekcia M – odborné, vedecké a technické činnosti
  74.90 Ostatné odborné vedecké a technické činnosti i. n. 

VIAKORP, s.r.o. vznikla v roku 2016 so sídlom vo Zvolene a svojou ďalšou prevádzkou v Hornom Tisovníku. História spoločnosti začala už v roku 2007, avšak pod iným názvom.

Spoločnosť sa venuje

 • výstavbe a rekonštrukcii ciest, spevnených plôch
 • výstavbe rodinných domov
 • rekonštrukciám
 • modernizácii
 • zatepľovaniu výrobných, skladových a obytných budov
 • výstavba a rekonštrukcia bytových a administratívnych budov

Na stavbách dbajú na triedené zhromažďovanie odpadov podľa jednotlivých druhov a na ich následné riadené zhodnotenie, resp. zneškodnenie. Revitalizáciou a rekonštrukciou starých budov sa snažia o novo začlenenie do životného prostredia a ekosystému.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti VIAKORP, s.r.o.

EV 2021-2024 

aktualizované EV 2022

aktualizované EV 2023