Ferrmont, a. s.

 • Názov organizácie: Ferrmont, a. s.
 • Registračné číslo: SK-000020
 • Dátum registrácie: 28.02.2020
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: január 2023
 • Environmentálny overovateľ: QUALIFORM a. s., Česká republika
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 2
  Sídlo spoločnosti Ferrmont, a. s. –  Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov NACE 28.13, 33.20, 25.11, 41.20, 28.99, 28.25, 28.29, 33.12, 33.19, 42.11, 43.11, 43.12, 43.39
  Ferrmont a. s., Bratislava, Pestovateľská 8, 821 04 Bratislava NACE 28.13, 33.20, 2ť.11, 41.20, 42.11, 43.11, 43.12, 43.39
 • sekcia C – priemyselná výroba
  25.11 Výroba kovových konštrukcií a ich častí
  28.13 Výroba iných čerpadiel a kompresorov
  28.29 Výroba ostatných strojov na všeobecné účely i. n.
  28.25 Výroba chladiacich a ventilačných zariadení iných ako pre domácnosti
  28.99 Výroba ostatných strojov na špeciálne účely i. n.
  33.12 Oprava strojov
  33.19 Oprava ostatných prístrojov33.20 Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov

Spoločnosť FERRMONT, a.s. sa venuje výrobe a montáži technologických zariadení a vzduchotechniky na čistiarne odpadových vôd ale aj návrhom, výrobe a montáži oceľových konštrukcií. Ponukajú stavby na kľúč od plánu až po realizáciu, alebo iba dodávku technológií, prípadne renovácie. Spoločnosť zároveň poskytuje záručný a pozáručný servis vybraných strojov, vzduchotechnických zariadení a manipulačných prostriedkov. Okrem poskytovania služieb pre samosprávy a firemný sektor v oblasti čistenia odpadových vôd ponúkajú aj špecializované riešenia na mieru pre priemyselné odpadové vody.

V roku 2018 sa spoločnosť FERRMONT, a.s. rozšírila o stavebnú divíziu. Realizujú výstavbu, rekonštrukciu či modernizáciu stavebných objektov, športových hál, kultúrno-spoločenských a vzdelávacích zariadení a iných pozemných stavieb. Venujú sa ale aj realizácii a renovovaniu  inžinierskych stavieb, bytových a občianskych stavieb.

Zapojenie sa do schémy EMAS spoločnosti otvorilo nové pohľady na stav a zlepšovanie  environmentálneho správania predovšetkým v odpadovom hospodárstve a  šetrenia zdrojov.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti Ferrmont a. s.

EV 2020 - 2023

aktualizované EV 2021