Ferrmont, a. s.

 • Názov organizácie: Ferrmont, a. s.
 • Registračné číslo: SK-000020
 • Dátum registrácie: 28.02.2020
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: január 2023
 • Environmentálny overovateľ: QUALIFORM a. s., Česká republika
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 2
  Sídlo spoločnosti Ferrmont, a. s. –  Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov NACE 28.13, 33.20, 25.11, 41.20, 28.99, 28.25, 28.29, 33.12, 33.19, 42.11, 43.11, 43.12, 43.39
  Ferrmont, a. s., Púchov,  Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov NACE 28.13, 33.20, 25.11, 28.99, 33.20, 28.25, 28.29, 33.12, 33.19
  Ferrmont a. s., Bratislava, Pestovateľská 8, 821 04 Bratislava NACE 28.13, 33.20, 2ť.11, 41.20, 42.11, 43.11, 43.12, 43.39
 • sekcia C – priemyselná výroba
  25.11 Výroba kovových konštrukcií a ich častí
  28.13 Výroba iných čerpadiel a kompresorov
  28.29 Výroba ostatných strojov na všeobecné účely i. n.
  28.25 Výroba chladiacich a ventilačných zariadení iných ako pre domácnosti
  28.99 Výroba ostatných strojov na špeciálne účely i. n.
  33.12 Oprava strojov
  33.19 Oprava ostatných prístrojov33.20 Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov

 

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti Ferrmont a. s.

EV 2020 - 2023

aktualizované EV 2021