Ferrmont, a. s.

Logo Ferrmont. Water and air technologies

 • Názov organizácie: Ferrmont, a. s.
 • Registračné číslo: SK-000020
 • Dátum registrácie: 28.02.2020
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: január 2023
 • Environmentálny overovateľ: QUALIFORM a. s., Česká republika
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 2
 • Sídlo spoločnosti Ferrmont, a. s. –  Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov
  NACE 28.13, 33.20, 25.11, 41.20, 28.99, 28.25, 28.29, 33.12, 33.19, 42.11, 43.11, 43.12, 43.39
 • Prevádzka Ferrmont a. s., Bratislava, Pestovateľská 8, 821 04 Bratislava
  NACE 28.13, 33.20, 2ť.11, 41.20, 42.11, 43.11, 43.12, 43.39
 • sekcia C – priemyselná výroba
  25.11 Výroba kovových konštrukcií a ich častí
  28.13 Výroba iných čerpadiel a kompresorov
  28.29 Výroba ostatných strojov na všeobecné účely i. n.
  28.25 Výroba chladiacich a ventilačných zariadení iných ako pre domácnosti
  28.99 Výroba ostatných strojov na špeciálne účely i. n.
  33.12 Oprava strojov
  33.19 Oprava ostatných prístrojov
  33.20 Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov

Spoločnosť FERRMONT, a.s. sa venuje výrobe a montáži technologických zariadení a vzduchotechniky na čistiarne odpadových vôd ale aj návrhom, výrobe a montáži oceľových konštrukcií. Ponukajú stavby na kľúč od plánu až po realizáciu, alebo iba dodávku technológií, prípadne renovácie. Spoločnosť zároveň poskytuje záručný a pozáručný servis vybraných strojov, vzduchotechnických zariadení a manipulačných prostriedkov. Okrem poskytovania služieb pre samosprávy a firemný sektor v oblasti čistenia odpadových vôd ponúkajú aj špecializované riešenia na mieru pre priemyselné odpadové vody.

V roku 2018 sa spoločnosť FERRMONT, a.s. rozšírila o stavebnú divíziu. Realizujú výstavbu, rekonštrukciu či modernizáciu stavebných objektov, športových hál, kultúrno-spoločenských a vzdelávacích zariadení a iných pozemných stavieb. Venujú sa ale aj realizácii a renovovaniu  inžinierskych stavieb, bytových a občianskych stavieb.

Zapojenie sa do schémy EMAS spoločnosti otvorilo nové pohľady na stav a zlepšovanie  environmentálneho správania predovšetkým v odpadovom hospodárstve a  šetrenia zdrojov.