SLOVCLEAN a.s.

 • Názov organizácie SLOVCLEAN a.s.
 • Registračné číslo: SK-000135Logo SLOVCLEAN a.s.
 • Dátum registrácie: 06.02.2024
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 14.12.2026
 • Environmentálny overovateľ: TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti  SLOVCLEAN a.s., Račianska 96, 831 02 Bratislava
  NACE kódy 81.21
 • sekcia N – Administratívne a podporné služby

81.21 – Generálne čistenie budov

Spoločnosť SLOVCLEAN a.s., pôsobí na slovenskom trhu upratovacích služieb od roku 2005. Zákazníkmi spoločnosti sú výrobné podniky, nevýrobné spoločnosti, obchodné centrá, administratívne budovy, hotely, nemocnice. Poskytuje komplexné upratovanie vrátane špeciálnych prác, housekeepingu a exteriérových služieb, taktiež služby ako deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia. Vedenie spoločnosti napreduje a prispôsobuje sa novým trendom v oblasti podnikania, napr. používaním ekologických čistiacich prostriedkov.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti SLOVCLEAN a.s.

EV 2023-2026