MIKRA SK, s.r.o.

 • Názov organizácie: MIKRA SK, s.r.o.
 • Registračné číslo: SK-000144
 • Dátum registrácie: 22.04.2024
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 01.03.2027
 • Environmentálny overovateľ: ELBACERT, a.s.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti MIKRA SK, s.r.o., Okružná 236, 022 04 Čadca
  NACE kódy  41.10, 41.20, 42.11, 42.13, 42.21, 42.22, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.99
 • sekcia F – Stavebníctvo

41.10 Vypracovanie stavebných projektov
41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
42.11 Výstavba ciest a diaľnic42.13 Výstavba mostov a tunelov
42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
42.22 Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí
42.91 Výstavba vodných diel
42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb
43.11 Demolácia
43.12 Zemné práce
43.21 Elektrická inštalácia
43.22 Inštalácia kanalizačných výhrevných a klimatizačných zariadení
43.29 Ostatná stavebná inštalácia
43.31 Omietkarské práce
43.32 Stolárske práce
43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
43.34 Maľovanie a zasklievanie
43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i n.

Spoločnosť MIKRA SK, s.r.o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá bola zaregistrovaná v Slovenskej republike dňa 27. apríla 2005, so sídlom v Čadci. Spoločnosť sa zaradzuje medzi malú stavebnú spoločnosť s bohatými skúsenosťami, ktorá poskytuje realizáciu stavebných prác. Spoločnosť sa zameriava na realizáciu lyžiarskych stredísk a ostatných stavieb. Maximálna zodpovednosť k životnému prostrediu je pri všetkých realizovaných projektoch s ohľadom na plnenie požiadaviek a očakávaní zainteresovaných strán.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti MIKRA SK, s.r.o.
EV 2024 - 2027