Keraming a.s.

 • Názov organizácie: Keraming a.s.
 • Registračné číslo: SK-000091
 • Dátum registrácie: 02.08.2022
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: máj 2025
 • Environmentálny overovateľ: PQM, s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti Keraming a.s., Jesenského 3839, 911 01 Trenčín
  Nace 41.10, 41.20, 43.12, 43.21, 43.99, 49.41, 71.12
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.10 Vypracovanie stavebných projektov

  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  43.12 Zemné práce
  43.21 Elektrická inštalácia
  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i n;
  49.41 Nákladná cestná doprava
 • sekcia M – odborné, vedecké a technické činnosti
  71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

Spoločnosť Keraming a. s. pôsobí v stavebníctve od roku 1991 a postupne sa vyprofilovala medzi popredné stavebné spoločnosti, ktoré v rámci svojho pôsobenia zabezpečujú komplexné služby súvisiace s prípravou a realizáciou stavieb. Popri tejto štandardnej stavebnej činnosti sa spoločnosť venuje aj špeciálnym stavebným činnostiam ako je výstavba lineárnych urýchľovačov a stavba vojenských simulátorov.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti Keraming a.s.
EV 2022-2025

EV 2023

EV 2024