RAVOZA, s.r.o.

 • Logo RAVOZA, s.r.o.Názov organizácie: RAVOZA, s.r.o.
 • Registračné číslo: SK-000139
 • Dátum registrácie: 03.04.2024
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 20.02.2027
 • Environmentálny overovateľ: SGS Slovakia spol s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti RAVOZA, s.r.o., Vinné 3662, 072 31 Vinné
  NACE kódy  41.20, 42.11, 42.21, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.13, 43.21, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99
 • sekcia F – Stavebníctvo

41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
42.11 Výstavba ciest a diaľnic
42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
42.91 Výstavba vodných diel
42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb
43.11 Demolácia
43.12 Zemné práce
43.13 Prieskumné vrty a vrtné práce
43.21 Elektrická inštalácia
43.31 Omietkarské práce
43.32 Stolárske práce
43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
43.34 Maľovanie a zasklievanie
43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
43.91 Pokrývačské práce
43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i n.

Spoločnosť RAVOZA, s.r.o., svoju činnosť realizuje tak, aby organizáciou stavebných prác predchádzala zbytočnému narušovaniu a poškodzovaniu životného prostredia. Spoločnosť sa pri stavebnej a investičnej činnosti zameriava konkrétne na novostavby, rekonštrukčné a sanačné práce, modernizácie a dostavby, výstavba obytných a neobytných budov. Stavby realizuje na celom území Slovenska a aktivity ma taktiež aj v zahraničí.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti RAVOZA, s.r.o.

EV 2024-2027