COLAS Slovakia a. s.

 • Názov organizácie: COLAS Slovakia a. s.
 • Registračné číslo: SK-000028
 • Dátum registrácie: 10.08.2020
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: jún 2023
 • Environmentálny overovateľ: SGS Slovakia spol. s. r. o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 18
  COLAS Slovakia a. s., Sídlo spoločnosti, Priemyselná 6, 042 45 Košice NACE 23.99, 23.61, 23.63, 41.20, 42.11, 42.12, 42.13, 42.21, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.13, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.99
  COLAS Slovakia a. s., Divízia Východ, Priemyselná 6, 042 45 Košice NACE 12.11, 42.12, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12
  COLAS Slovakia a. s., Divízia Pozemné staviteľstvo, Priemyselná 6, 042 45 Košice NACE 41.20, 42.21, 43.11, 43.12, 43.13, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.99
  COLAS Slovakia a. s., Divízia Mosty a betónové konštrukcie, Priemyselná 6, 042 45 Košice NACE 42.13, 43.11
  COLAS Slovakia a. s., Divízia Doprava a mechanizácia, Priemyselná 6, 042 45 Košice NACE –
  COLAS Slovakia a. s., Divízia Západ, Murgašova 6, 949 01 Nitra NACE 42.11, 42.12, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12
  COLAS Slovakia a. s., Obaľovacia súprava Cabaj, Cabajská cesta, 951 17 Nitra – Cabaj NACE 23.99
  COLAS Slovakia a. s., Obaľovacia súprava Čoltovo, Čoltovo 170, 049 12 Čoltovo NACE 23.99
  COLAS Slovakia a. s., Obaľovacia súprava Mníchova Lehota, Mníchova Lehota 942, 913 21 Mníchova Lehota NACE 23.99
  COLAS Slovakia a. s., Obaľovacia súprava Mojšova Lúčka, Mojšova Lúčka 632, 010 01 Mojšova Lúčka  NACE 23.99
  COLAS Slovakia a. s., Obaľovacia súprava Smolenice, Orechov vrch, 919 04 Smolenice NACE 23.99
  COLAS Slovakia a. s., Obaľovacia súprava Trebejov, Trebejov 71, 044 81 Trebejov NACE 23.99
  COLAS Slovakia a. s., Obaľovacia súprava Vechec, Lesná 473, 094 13 Vechec NACE 23.99
  COLAS Slovakia a. s., Obaľovacia súprava Veľká Lomnica, Nový dvor 92, 059 52 Veľká Lomnica NACE 23.99
  COLAS Slovakia a. s., Obaľovacia súprava Zvolen – Breziny, Breziny 131, 962 61 Breziny NACE 23.99
  COLAS Slovakia a. s., Betonáreň Košice, Pri Hati 1, 040 01 Košice NACE 23.63
  COLAS Slovakia a. s., Betonáreň Prešov, Lubochnianska 7, 080 06 Prešov NACE 23.63
  COLAS Slovakia a. s., Prefa Kysak, Kysak 440, 044 81 Kysak NACE 23.61, 23.63
 • sekcia C – priemyselná výroba
  23.99 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov i. n.
  23.61 Výroba betónových výrobkov na stavebné účely
  23.63 Výroba transportného betónu
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.11 Výstavba ciest a diaľnic
  42.12 Výstavba železníc a podzemných železníc
  42.13 Výstavba mostov a tunelov
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
  42.91 Výstavba vodných diel
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce
  43.13 Prieskumné vrty a vrtné práce
  43.29 Ostatná stavebná inštalácia
  43.31 Omietkarské práce
  43.32 Stolárske práce
  43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
  43.34 Maľovanie a zasklievanie
  43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i. n.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti COLAS Slovakia a.s.

EV2020-2023