COLAS Slovakia a. s.

 • Logo ColasNázov organizácie: COLAS Slovakia a. s.
 • Registračné číslo: SK-000028
 • Dátum registrácie: 10.08.2020
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: jún 2024
 • Environmentálny overovateľ: SGS Slovakia spol. s. r. o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 18
 • Sídlo spoločnosti: COLAS Slovakia a. s.,  Orešianska 7, 917 01 Trnava
  NACE 23.99, 41.20, 42.11, 42.12, 42.13, 42.21, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.13, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.99
 • Prevádzky:
  COLAS Slovakia a. s., Divízia Východ, Priemyselná 6, 042 45 Košice NACE 12.11, 42.12, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12
  COLAS Slovakia a. s., Divízia Pozemné staviteľstvo, Priemyselná 6, 042 45 Košice NACE 41.20, 42.21, 43.11, 43.12, 43.13, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.99
  COLAS Slovakia a. s., Divízia Mosty a betónové konštrukcie, Priemyselná 6, 042 45 Košice NACE 42.13, 43.11
  COLAS Slovakia a. s., Divízia Doprava a mechanizácia, Priemyselná 6, 042 45 Košice NACE –
  COLAS Slovakia a. s., Divízia Západ, Murgašova 6, 949 01 Nitra NACE 42.11, 42.12, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12
  COLAS Slovakia a. s., Obaľovacia súprava Cabaj, Cabajská cesta, 951 17 Nitra – Cabaj NACE 23.99
  COLAS Slovakia a. s., Obaľovacia súprava Čoltovo, Čoltovo 170, 049 12 Čoltovo NACE 23.99
  COLAS Slovakia a. s., Obaľovacia súprava Mníchova Lehota, Mníchova Lehota 942, 913 21 Mníchova Lehota NACE 23.99
  COLAS Slovakia a. s., Obaľovacia súprava Mojšova Lúčka, Mojšova Lúčka 632, 010 01 Mojšova Lúčka  NACE 23.99
  COLAS Slovakia a. s., Obaľovacia súprava Smolenice, Orechov vrch, 919 04 Smolenice NACE 23.99
  COLAS Slovakia a. s., Obaľovacia súprava Trebejov, Trebejov 71, 044 81 Trebejov NACE 23.99
  COLAS Slovakia a. s., Obaľovacia súprava Vechec, Lesná 473, 094 13 Vechec NACE 23.99
  COLAS Slovakia a. s., Obaľovacia súprava Veľká Lomnica, Nový dvor 92, 059 52 Veľká Lomnica NACE 23.99
  COLAS Slovakia a. s., Obaľovacia súprava Zvolen – Breziny, Breziny 131, 962 61 Breziny NACE 23.99
 • sekcia C – priemyselná výroba
  23.99 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov i. n.
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.11 Výstavba ciest a diaľnic
  42.12 Výstavba železníc a podzemných železníc
  42.13 Výstavba mostov a tunelov
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
  42.91 Výstavba vodných diel
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce
  43.13 Prieskumné vrty a vrtné práce
  43.29 Ostatná stavebná inštalácia
  43.31 Omietkarské práce
  43.32 Stolárske práce
  43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
  43.34 Maľovanie a zasklievanie
  43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i. n.

Firma patrí do svetovej rodiny COLAS, stavebného korporátu, ktorého majoritným akcionárom je francúzska skupina BOUYGUES.

História tejto firmy  siaha až do roku 1951 kedy jej predchodcami boli Inžinierske stavby a.s. a Cesty Nitra a.s., dve úspešné stavbárske firmy. Základnou špecializáciou spoločnosti COLAS je výstavba, oprava a údržba cestných komunikácií, cestné a diaľničné mosty, rôzne pozemné a priemyselné budovy. Inováciou a výskumom stavebných materiálov, technológií s ohľadom na životné prostredie dosahujú pozitívne výsledky pre koncept trvalo udržateľného rozvoja.

Firma rieši celosvetové výzvy v oblasti udržateľnosti a negatívneho vplyvu urbanizácie, vyvíja produkty a systémy na znižovanie teplôt v mestách s využitím cestnej infraštruktúry, eliminácie hluky využitím špeciálneho asfaltu a optimalizáciu konštrukcii vozoviek s dôrazom na optimálne využitie zdrojov v zmysle udržateľnosti a funkčnosti. Pri výrobe používajú recyklát a zavádzajú také opatrenia, aby eliminovali negatívny dopad na životné prostredie. 

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti COLAS Slovakia a.s.

EV2020-2023

Aktualizované EV 2021

Aktualizované EV 2022

EV 2023-2026