KOSIT WEST s.r.o.

 • Názov organizácie: KOSIT WEST s.r.o.
 • Registračné číslo: SK-000111Logo KOSIT WEST
 • Dátum registrácie: 10.07.2023
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 16.06.2026
 • Environmentálny overovateľ: SGS Slovakia spol. s r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 2
  Sídlo spoločnosti KOSIT WEST s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice
  s miestom : KOSIT WEST s.r.o., Cez Panské 4006/5, 949 01 Nitra
  NACE kódy
  28.11, 38.12, 38.21, 38.32
 • sekcia E – Zber spracúvanie a likvidácia odpadov, recyklácia materiálov

38.11 Zber iného ako nebezpečného odpadu
38.12 Zber nebezpečného odpadu
38.21 Spracúvanie a likvidácia iného ako nebezpečného odpadu
38.32 Recyklácia triedených materiálov

 

Spoločnosť KOSIT WEST s.r.o., so sídlom v Košiciach, bola založená v roku 2016, spoločnosť začala pôsobiť v Nitrianskom regióne s potenciálom pokrytia blízkych regiónov. Poskytuje služby komplexného odpadového hospodárstva pre výrobné spoločnosti a realizáciu odpadového hospodárstva počas výstavby pre investorov v Nitrianskom kraji a jeho okolí. Dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť sa sústreďuje hlavne na uprednostnenie zhodnotenia odpadov pred ich skládkovaním vzhľadom na hierarchiu odpadov.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti KOSIT WEST s.r.o.