Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

 • Logo Národný ústav srdcových a cievnych chorôbNázov organizácie: Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
 • Registračné číslo: SK-000057
 • Dátum registrácie: 07.09.2021
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: júl 2024
 • Environmentálny overovateľ: SGS Slovakia spol. s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti Národný ústav srdcových a cievných chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava 37
  Nace
  86.10, 86.22, 86.90
 • sekcia Q – zdravotníctvo a sociálna pomoc
  86.10 Činnosti nemocníc 
  86.22 Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
  86.90 Ostatná zdravotná starostlivosť

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb je jednou z najmodernejších a najlepšie vybavených nemocníc, vrcholové pracovisko srdcovocievnej medicíny Slovenskej republiky.

Poslaním Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. v Bratislave je poskytovanie kvalitnej liečebnej a preventívnej starostlivosti v oblasti srdcovo – cievnej medicíny pre čo najširší okruh dospelých a detských pacientov.

Ambíciou Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s je zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj a úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti porovnateľnej s poprednými svetovými pracoviskami. Neustále sa snažia rozvíjať a zlepšovať kvalitu ponúkajúcich služieb a zároveň minimalizovať negatívne dopady na životné prostredie.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

EV 2021-2024

Aktualizované EV 2021

Aktualizované EV 2023