Global Facility a.s.

 • Názov organizácie Global Facility a.s.GlobalFacility.sk | Profesionálna správa nehnuteľností
 • Registračné číslo: SK-000130
 • Dátum registrácie: 08.01.2024
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 28.11.2026
 • Environmentálny overovateľ: CERTIFINO s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti Global Facility a.s., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov
  NACE kódy 71.20, 81.10, 81.21, 81.22, 81.29, 82.11, 82.19
 • sekcia M – Odborné vedecké a technické činnosti
  71.20 – Technické testovanie a analýzy
 • sekcia N – Administratívne a podporné služby
  81.10 – Kombinované pomocné činnosti
  81.21 – Generálne čistenie budov
  81.22 – Ostatné priemyselné čistenie budov
  81.29 – Ostatné čistiace činnosti
  82.11 – Kombinované administratívno-kancelárske činnosti
  82.19 – Kopírovanie príprava dokumentov a ostatné špecializované pomocné administratívne činnosti

Spoločnosť Global Facility a.s. je spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami a referenciami v oblasti komplexnej správy nehnuteľností.  Environmentálne správanie organizácie je kľúčovým faktorom, ktorý dlhodobú udržatelnosť. Spoločnosť sa snaží prevziať zodpobednosť a aktívne pracovať na zlepšení svojho environmentálneho správania.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti Global Facility a.s.

EV 2023 - 2026